PRODUKTUTVECKLING

Kort historia

Idén till Loota trumman kom år 2011, då jag på en spelning spelade på en Cajon-trumma. Jag blev förtjust i Cajonens härligt mjuka sound, men spelställingen kändes inte bra för en lång man. Till följande spelning utvecklade jag en trumma med mjukt sound, som man kunde spela tyst och ergonomiskt bättre med ryggen rak. En viktig tanke var också, att trumman kunde packas in i en väska och det skulle vara enkelt att röra sig med den.

Utgångspunkten

Loota väckte stort intresse, förundran och förtjusning direkt på första spelningen. Först var Loota bara två lådor och en pedal, men utvecklingen fortsatte. Varje version av trumman har varit bättre och hållbarare än den förra. På Lootan finns ett cymbalställ och en chrasher. Produktutvecklingen har från början varit viktig för oss, för vi vill att Lootas spelare får känslan av ett fungerande instrument och en trevlig spelupplevelse. Den första Lootan gjordes 2011 för eget behov och då började också i princip Lootas utvecklingsarbete.

Partly image of Loota Cocoa Bean drumset
In Picture there is a Loota Crasher

Vidareutveckling

År 2015 kommersialiserades Loota trumman och den började säljas till musiker. Vi har fått mycket värdefull feedback av Lootas spelare runt om i världen. I kommentarerna har det varit mycket tack och också förslag till förbättringar. I produktutvecklingen har vi tagit i beaktande allas önskan och förslag som spelarna har upplevt att förbättra instrumentet och vi har förverkligat dessa enligt möjligheterna.

Grund för design

Spelbarhet

Lootas spelställning är mycket nära spelställningen vid ett vanligt trumset, därför är det mycket enkelt att spela på Loota. Om man från tidigare har erfarenhet att spela trummor, är det mycket enkelt att börja spela på Loota.
Loota-Cover-Band

Sound

Vi har sökt ett mjukt och behagligt sound i Lootan, men på samma gång ett tajt sound som är urskiljbart. Det är mycket enkelt att micka upp Lootan och även det inspelade soundet är bra.
Picture of a recording microphone

Finsk björk

Loota är tillverkad av finsk björk med hög kvalitet. Björken är ett mycket hållbart och vackert träd.
Finnish Birch