FAQ

Ofta frågade frågor

Loota är designat att spelas med rods eller vispar.

Om det finns en Loota-återförsäljare nära dig, kan du få Lootan snabbt i användning.
Från vår nätbutik får du produkten under en vecka.

Produkterna har returnerningsrätt enligt konsumentskyddslagen.